Trudno uwierzyć, jak malownicze są rozległe pustki pomiędzy Pruszkowem a Brwinowem, pola i łąki poprzecinane drobnymi ciekami odwadniającymi Stawy Helenowskie.

Trasa tej bliskiej wycieczki wyprowadzającej daleko w mazowiecki krajobraz – zaczyna się na stacji WKD Podkowa Leśna Główna i biegnie prosto na północ przez Brwinów, a potem w wzdłuż linii kolejowej PKP w stronę Parzniewa. Stąd wraca na południe poprzez rozległe łąki dochodząc do Otrębus i do Podkowy Leśnej. Po drodze dużo nieba, ciszy i ptaków.

1. [0,0 km] Ze stacji WKD Podkowa Leśna Główna trasa prowadzi krótko na zachód ulicą Lotniczą, by skierować się zaraz w lewo na północ ulicą Główną. Nie widać tu wielkich rezydencji leśnych ale domeczki toną i tak w pięknej zieleni.

2. [0,7 km] Na wysokości cmentarza komunalnego ulica przecina bezimienny ciek wodny biegnący wraz z towarzyszącym mu pasem zieleni północno-wschodnim skrajem Podkowy Leśnej. W najstarszej części cmentarza znajdują się groby żołnierzy AK i cywilnych ofiar Powstania Warszawskiego. Są też groby żołnierzy węgierskich rozstrzelanych przez Niemców w 1944 r. za pomoc Polakom.

Mijając Sarnią, Borsuczą i Wiewiórek ulica Główna dociera do niepozornej ulicy Borkowej, która na mapie krzyżuje się z drogą 719, choć w rzeczywistości przekroczenie tej ruchliwej trasy nie jest łatwe. 3. [1,2 km]

Ulica Borkowa prowadzi prosto na północ przez Brwinów. Mija się tu zwyczajne domki na niezbyt dużych działkach bez starodrzewu, za to z dużą ilością kwiatów i drzewek owocowych. Ulica kończy się ślepo, i aby móc dalej jechać na północ należy skręcić najpierw w lewo na wschód w ulicę Marii Konopnickiej, a potem zaraz w prawo na północ w ulicę Józefa Kraszewskiego, którą dojedziemy do łączącej Brwinów z Otrębusami ulicy Pszczelińskiej. Około trzydziestu metrów w prawo na wschód znajduje się wylot kolejnej uliczki prowadzącej dalej na półno – to wąska ulica Gdańska. 4. [2,3 km]

5. [2,7 km] Spokojną uliczka Gdańską docieramy do torów PKP i biegnącej wzdłuż nich ulicy Pruszkowskiej, prowadzącej oczywiście do Pruszkowa – przez Parzniew. Tą wygodną i niezbyt ruchliwą drogą będziemy najpierw okrążać rozległy teren łąk parzniewskich. Miejskie otoczenie znika dość gwałtownie, choć po prawej stronie ulicy przez jakiś czas ciągnie się jednorodzinna zabudowa to jednak ma się wrażenie wkroczenia w całkiem odmienną, otwartą przestrzeń w której dal prowadzą słupy trakcji elektrycznej linii kolejowej. Za nasypem kolejowym ciągnie się szpaler wysokich lip – bujną zieleń przecina uschnięty na biało pień. Torami co jakiś czas sunie z hukiem pociąg Intecity.

W gorący letni dzień od wygrzanych traw bije intensywny zapach ziół, a głęboka zielona perspektywa łąk po prawej stronie, obramowana niemal pod horyzontem dalekimi szpalerami starych drzew towarzyszących drodze 719 pomiędzy Otrębusami a Helenowem i brak jakichkolwiek zabudowań w zasięgu wzroku sprawiają trochę nierealne wrażenie, zważywszy na świadomość tak gęstej zabudowy w tak niedalekim sąsiedztwie.
Przed Parzeniewem droga oddala się łukiem od torów i wjeżdża do wsi przekraczając niewielki ciek wodny płynący od stawów helenowskich.

6. [5,2 km] Parzeniew też nieco zadziwia – jako autentyczna wieś bez zabudowy rezydencjonalnej – prawie na przemieściach Pruszkowa. Zaraz za sklepem spożywczym w Parzniewie, w miejscu gdzie droga asfaltowa skręca w lewo, należy skierować się w prawo, gruntową drogą na łąki. To nisko położony teren, po lewej za ogrodzeniem z siatki widać stawy helenowskie, po prawej na podmokłościach ciągną się zarośla falujących trzcin. 7. [6,4 km]

Jest tu prawdziwe odludzie, wokół tylko trawy i zarośla, czasem pojedyncze drzewa. Gruntowa droga skręca najpierw w prawo na zachód a potem znowu na lewo – kierując się na południe. Lekkie zdumienie budzić może stojący na wykoszonej łące maszt z rękawem lotniczym.

8. [7,2 km] Tak, to lotnisko, w soboty i niedziele, a czasem w ciągu tygodnia popołudniami zobaczyć tu można akrobacje i pojedynki myśliwskie na przykład Hurricane’a z Messerschmitt’em. Wielkie, półtorametrowej rozpiętości skrzydeł modele i ich popisy sprawiają wielkie wrażenie na miłośnikach lotnictwa. Są szybkie, zwinne i robią na tyle dużo hałasu, że w powietrzu mogą skutecznie udawać prawdziwe samoloty.
9. [7,8 km] Trawiasta teraz dróżka prowadzi w kierunku coraz bliższych kęp wysokich drzew. Teren podnosi się a trawy stają się suche. To zadziwijające jak wiele zmiennych mikrokrajobrazów mija się podczas tej wycieczki: wieś, podmokłości i stawy, nieco wyżej łany zbóż, potem wykoszone łąki, w końcu słabe ślady piaszczystej wydmy z rudymi trawami i na koniec morze trzcin w szerokim obniżeniu przed aleją lipową.

10. [8,8 km] Aleja ta, jako ulica Torfowa, doprowadza do ulicy Pszczelińskiej w Otrębusach. Przekraczając ją kierujemy się dalej na południe ulicą Na Skraju, która po chwili przecina drogę 719.

11. [9,6 km] To jeszcze Otrębusy, ale do do Podkowy już blisko. Uliczką Na Skraju docieramy do ulicy Kępińskiej i  po chwili skręcamy w lewo na południe w Jaśminową. Jaśminową zamyka pas zieleni – skręcamy tu w prawo w Bobrową.

12. [11,2 km] Pod numerem 8 zobaczyć możemy jedną z dwu najbardziej udanych w Podkowie Leśnej realizacji stylu dworkowego, popularnego w czasach, kiedy powstawała Podkowa Leśna.

Z Bobrowej skręcamy w lewo w Myśliwską i docieramy do torów WKD przy ulicy Lotniczej, którą wracamy do stacji WKD Podkowa Leśna Główna. [11,9 km]

Share →