Przewodnik mobilny na telefony komórkowe z ekranem dotykowym

Opracowanie tras, tekst, zdjęcia – Sławomir Kubisa

Bibliografia
Podkowa Leśna, przewodnik, Anna Żukowska Maziarska
Podkowa Leśna – miasto ogród do 1939 roku, Bogdan Wróblewski
Z pamięci, Maria Iwaszkiewicz
Korzenie miasta – Niedaleko od Warszawy, Jerzy Kasprzycki
Wpływowe kobiety II Rzeczypospolitej, Sławomir Koper
Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Alicja Matracka-Kościelny
Spacerownik – Podkowa Leśna, Jerzy Majewski, podkowalesna.pl
Kraina miast-ogrodów, miastaogrody.pl/
Podkowiański Magazyn Kulturalny, podkowianskimagazyn.pl
Podkowa Leśna – Mapa turystyczna, Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Mapa topograficzna – autorzy OpenStreetMap
Ścieżki GPX i markery POI – Appen

Redakcja, korekta, skład – Appen
Zdjęcie na okładce – kościół ogród pw. św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej

© Appen – Multimedialna Agencja Wydawnicza
Komorów 2013
05-806 Komorów, ul. Długa 4,
tel./fax 22 758 08 12
e-mail: redakcja@appen.pl, www.appen.pl

Przewodnik mobilny powstał w ramach Małego Projektu realizowanego zgodnie z Lokalną Strategią Działania
Stowarzyszenia „Zielone Sąsiedztwo”.

Stanowi on uzupełnienie przewodnika drukowanego, interaktywnej mapy turystycznej dostępnej na stronie www.podkowalesna.pl, oraz promocyjnego spotu filmowego opublikowanego w serwisie YouTube. Wszystkie te publikacje tworzą zintegrowany projekt promocji rekreacji i turystyki weekendowej dla Podkowy Leśnej.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 00 fax: 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl

Podkowa Leśna

Podkowa Leśna